COVID-19 kan være fatalt for deg

Koronavirus er en gruppe viruser som viser seg i form av sykdom, og påvirker vanligvis mennesker. Det er en unik type sykdom som ikke har blitt identifisert i mennesker tidligere. Symptomene er normalt feber, hoste, tungpust m.m. Viruset blir farlig fordi det kan overføres fra en til en annen når de er i kontakt med hverandre.

WHO ga det navnet COVID-19 («CO» «VI» «D» «19») da det ble oppdaget i 2019 («19»), der CO står for Corona, VI for virus og D for disease.

COVID-19 kan være dødelig for noen mennesker. Eldre voksne og personer med eksisterende helseproblemer har mer risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner, som kan være livstruende. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), så får 80% av de som utvikler sykdommen milde til moderate symptomer og blir helt frisk på egenhånd uten behov for behandling på sykehus.
virus

Asymptomatiske personer kan spre koronavirus

La oss se på de som ikke har symptomer på koronavirus, men som kan spre det. Til forskjell fra de fleste andre virale infeksjoner, så produserer SARS-CoV-2 et uvanlig høyt nivå av virale partikler i de øvre luftveier, spesielt nese og munn. Når disse virale partiklene når ut i omgivelsene så blir det kalt viral felling/spredning (viral shedding).

Pre-symptomatiske personer sprer viruset ekstremt hurtig, i likhet med sesonginfluensa. Men de med influensa sprer normal ikke virus før de har symptomer.

Offentlige helseeksperter vet ikke nøyaktig hvor mye spredning som er på grunn av asymptomatiske eller pre-symptomatiske personer. Men det er noen antydninger til at det er en stor driver av denne pandemien.

Et tidlig modelleringsestimat indikerte at 80% av infeksjoner kunne forklares med spredning fra udokumenterte tilfeller. Men det er vanskelig å dømme hvor nøyaktig disse var, da forskningen viste tegn til svakheter.

En studie som så på utbrudd i Ningbo, Kina, fant at de uten symptomer sprer viruset like enkelt som de med symptomer. Hvis halvparten av alle infiserte er uten symptomer, og disse kan overføre SARS-CoV-2 like enkelt som symptomatisk pasienter, så er det trygt å anta at en stor prosentandel av spedningen kommer fra de uten symptomer.

Selv uten å vite nøyaktige tall, så tror Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at overføring fra mennesker uten symptomer er en massiv bidragsyter til den hurtige spredningen av SARS-CoV-2 rundt om i verden.
covid

Konklusjon

Dermed konkluderer det at screening for symptomer på COVID-19 og selvkarantene er gode faktorer for å forhindre infiserte mennesker å spre koronavirus. Men stadig flere bevis tyder på at mennesker uten symptomer sprer viruset også. På dette tidspunktet vet ingen nøyaktig hvor mange tilfeller av COVID-19 er fra den asymptomatiske spredningen. Men jeg og mange andre forskere på smittsomme sykdommer er overbevist om at det spiller en stor rolle i denne pandemien. Å ha på seg maske og utøve sosial distansering kan forhindre asymptomatisk spredning og bidra til å redusere skaden fra dette farlige viruset frem til vi får en vaksine.

 

 

 

World Medical Card-bloggen består av innhold skrevet av både interne og uavhengige leger, hentet inn for å skrive spesifikt innhold for World Medical Card. Det anbefales å gjøre din egen vurdering og alltid kontakte lege direkte hvis du har symptomer. Denne artikkelen er oversatt fra engelsk. Den originale versjonen kan leses ved å endre språk til engelsk i språkvelgeren.