Førstehjelp – Brannskader

Det er vinter og tid for levende lys og varm drikke, og nysgjerrige småbarn er spesielt utsatt for forbrenning på fingrene – eller enda alvorligere skader. Heldigvis er forbrenning og skålding som oppstår i hverdagen, vanligvis av mindre alvorlig art (første og andre grad = rød hud og blemmer).

Det er likevel verdt å minne om hva som er grunnleggende førstehjelp ved brannskader.

 1. Rop om hjelp!
 2. Som i andre nødssituasjoner er det viktig å sjekke at omgivelsene er trygge, spesielt hvis varmekilden er strømdrevet!
 3. Hvis et menneske står i flammer, må man holde personen i ro (!), helst på bakken, og slukke flammene med vann eller brannslukkingsapparat og/eller dekke personen med et (brann)teppe for å kvele flammene.
 4. Ring brannvesen og ambulanse snarest mulig, eller få noen andre til å gjøre det.
 5. For å unngå ytterligere varmeskader på huden må du prøve å fjerne brente klær (hvis de ikke henger fast i huden) og ta av smykker. Ta også av klær som er blitt våte under brannslukkingen.
 6. For å lindre smerte kan du avkjøle med vann inntil det kommer profesjonell hjelp, men husk følgende:
  1. Hvis personen ikke føler vesentlig smerte, eller ikke er ved bevissthet, må du ikke avkjøle i det hele tatt.
  2. Bruk kranvann med en temperatur på rundt 20 °C (ikke bruk isbiter!).
  3. Avkjøl i maks. 15 minutter.
  4. Hvis det tar mer enn 15 minutter før det kommer profesjonell hjelp, kan du vurdere mer avkjøling (bare hvis det fortsatt er nødvendig, og kun til hjelpen kommer)
   1. hvis området med brannskade utgjør mindre enn 5 % av hele kroppsoverflaten (håndflaten utgjør rundt 1 % av hele kroppsoverflaten), og
   2. hos barn: bare hvis et bein eller en arm er forbrent, siden kontinuerlig avkjøling av overkroppen eller hodet lett kan forårsake nedkjøling

Health problem. asian young girl scratching her itchy back

Vær oppmerksom på at kontinuerlig avkjøling med vann over lengre tid bare bidrar til smertelindring. Det er ikke dokumentert at avkjøling bidrar til å beskytte vevet mot ytterligere brannskader. Det kan derimot medføre skadelig nedkjøling. Derfor bør man gå over til andre former for smertelindring (medisiner) så snart det er profesjonell hjelp til stede.

Bruk sterile kompresser til å beskytte forbrent hud. Ikke legg på noe annet!

Sjekk når personen sist ble vaksinert mot stivkrampe.