Bestilling SMB
  • Skriv inn navn på bedrift
  • Bedriftens organisasjonsnummer
  • Kontaktperson - fornavn/etternavn
  • Vennligst skriv inn en verdi mellom 1 og 10.
  • Vennligst skriv inn en verdi mellom 11 og 50.
  • Vennligst skriv inn en verdi mellom 51 og 100.
  • Vennligst skriv inn en verdi mellom 101 og 200.
  • Med CoBranding kan du få bedriftens logo på kortet
  • Bedriften får tilsendt faktura. Betralingsbetingelser er netto pr. 15 dager. Oppgitte priser er ekslusiv MVA En bedriftsrådgiver fra Wolrd Medical Card vil ta kontakt for videre håndtering og implementering av avtalen i bedriften.