World Medical Card® for bedrifter

20,5 % av Norges voksne befolkning har en eller flere allergier.

Over halvparten av Norges befolkning bruker en eller flere medikamenter daglig.

Mangel på informasjon i kritiske situasjoner er en stor uhåndtert risiko

WORLD MEDICAL CARD® – HÅNDTERING AV RISIKO

En plattform der ansatte kan samle sin kritiske helseinformasjon på ett sted, slik at det blir

tilgjengelig ved en eventuell nødsituasjon. Tilgjengelig gjennom en App og et fysisk kort.

KOMMUNIKASJONSPROBLEMER OG SPRÅKBARRIERER

Feil eller manglede informasjon øker risiko for feilbehandling og kan gi katastrofale følger.

Med World Medical Card® har du alltid kritisk informasjon tilgjengelig på 19 forskjellige språk.

ALLERGIER

Dersom du får en alvorlig reaksjon, så vil informasjonen være tilgjengelig slik at riktig behandling kan starte. Det kan stå om livet i slike tidskritiske situasjoner. Eller du vil sikre at den fremmedspråklige kelneren faktisk forstår hvilke allergier du har.

MEDISINER

Alle medikamenter blir registrert med virkestoff ( ATC ) slik at helsepersonell forstår umiddelbart hva som er viktig for deg. Da unngår en farlige blandinger, manglende og feil medisinering.

LIDELSER

Alle lidelser registreres med eksakt kode ( IDC-10 ) slik at helsepersonell forstår umiddelbart hva som er viktig for deg. Kan registreres slik at hvis det oppstår en nødsituasjon så kan diagnosene vises til helsepersonell og riktig behandling skjer så fort som mulig.

I TILLEGG

All annen nyttig og viktig informasjon kan registreres. Forsikringsinformasjon, nødkontakter, vaksinasjonskort, kopi av pass , epikriser er eksempler for informasjon som kan være nyttig å registrere.

Kontakt oss om bedriftsavtale

Fill out my online form.