Oppføringer av

Et steg foran – økt trygghet for ansatte

Et steg foran – med økt trygghet for ansatte, er avgjørende dersom en kritisk situasjon skulle oppstå. Det å ha gjort de riktige forberedelsene, forebygget, planlagt for det uventede og være trygg på at du og dine kolleger kan kommunisere med helsepersonell, eller de nærmeste– er avgjørende for utfallet. Her kan World Medical Card bidra. For […]

Tilgang til kritisk medisinsk informasjon for støtteapparatene i idretten

Å få rask tilgang til kritisk medisinsk informasjon for støtteapparatene i idretten kan være avgjørende dersom noe skulle inntreffe med utøverne. Det er støtteapparatet som oftest må yte førstelinjehjelp eller kontakte helsepersonell om en situasjon oppstår. Det å vite om en utøver er frisk, går på medisiner eller har allergier gjør at tid fram til korrekt behandling gis […]