Vi, WMC Technologies AS, skal kontinuerlig levere og forbedre vår løsning for håndtering av kritiske medisinske opplysninger, yte trygghet og sikkerhet og sørge for korrekt behandling i tidskritiske medisinske situasjoner for våre kunder, til enhver tid i henhold til alle lover og forskrifter. 

Samsvar med vår kvalitetspolitikk vil øke effektiviteten og bedre den langsiktige bærekraften og lønnsomheten i organisasjonen. Alle ansatte skal kjenne og bekjenne seg til vår politikk for kvalitet og innhold i tjenestene og ta ansvar for egen produksjon. For at WMC kontinuerlig skal kunne skape verdi og bygge tillit på en effektiv måte, skal vi:

  • Skal konsekvent tilstrebe å oppfylle og tilfredsstille kundens forventninger som gradvis forbedrer våre tjenester
  • Alltid følge gjeldende produktstandarder, lover og forskrifter
  • Iverksette og bruke effektive styringssystemer
  • Alltid se etter muligheter for å forbedre produkter, tjenester og systemer.

Kvalitetserklæringen gjennomgås årlig. Toppledelsen har ansvaret for at disse retningslinjene følges, og holder øye med hvor effektive retningslinjene og de tilknyttede tiltakene er.

world medical card logo slagord