Medical Advisory Board (MAB) er selskapets øverste medisinske rådgivere. Medical Advisory Board består av fire kompetente leger, som treffes 4—6 ganger i året. De viktigste oppgavene til MAB er å sørge for at vi til enhver tid har et produkt som tilfredsstiller de standardene vi arbeider etter nasjonalt og internasjonalt. Medical Advisory Board gir råd ved utvikling og ferdigstilling av de delene av vårt produkt som omhandler medisinske forhold. De rapporterer også til styret.

Medical Advisory Board

Tobias Lindner

Tobias Lindner, lege, akuttmedisinsk avdeling på Charité Universitets sykehus, Campus Virchow, Berlin. Board certified General Surgeon and Trauma & Orthopedic Surgeon, Quality Management. Co-Head of Emergency Department med mer enn 10 års erfaring med klinisk sykehus-arbeid, akutt medisin og samhandlingsløsninger mellom akuttmedisin og innlagte pasienter.

“World Medical Card lagrer vitale medisinske og personlige data til bruk i akutt medisinsk situasjon, men også for rutinebesøk hos fastlegen. Selv om hovedformålet er internasjonal forståelig informasjon, er nytten av kortet stor også på din lokale legevakt som ikke har tilgang til fastlegenes journaler. Det å huske hvilke medikamenter man går på samt annen viktig medisinsk historikk, er en spesielt stor utfordring for de eldre i samfunnet vårt. World Medical Card hjelper pasienten til raskere og tryggere behandling, kan virke kostnadsreduserende på helsebudsjettet og gjør hverdagen for en akuttlege enklere og tryggere.”

-Tobias Lindner, lege, medlem av Medical Advisory Board

Ole Petter Drønen

Ole-Petter har lang erfaring som lege innen en rekke felt. Han har jobbet som allmennlege, sykehuslege og bedriftslege i inn- og utland. Han har blant annet jobbet nærmere 10 år på Gran Canaria. Han har også bred erfaring innen akuttmedisin og reisemedisin.

“I mine vel 10 år som lege i solfylte Gran Canaria møtte jeg mange eldre pasienter som var langt vekke fra sitt hjemland. De føler seg generelt usikre på sin egen medisinske historie, og har ofte ikke med seg viktig medisinsk informasjon. Lite informasjon gjør at det tar tid å iverksette trygg og riktig behandling, noe som gjør pasienten enda mer bekymret samt øker behandlingskostnadene. Mitt råd er derfor å ta med seg oppdatert og presis informasjon om helsen din, og ha de tilgjengelig døgnet rundt for behandlende lege. World Medical Card samler dette for deg og øker dermed din trygghet ved en eventuell behandling på reise.»

-Ole Petter Drønen, lege, leder Medical Advisory Board

Jo Inge Myhre

Jo Inge Myhre er utdannet lege og har pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring som sine interessefelt. Han har et stort internasjonalt nettverk innenfor disse feltene og er blant annet europeisk koordinator for utdanningsinitiativet Institute of Healthcare Improvement’s Open School for Health Professions.

«Å ha med seg sine vitale medisinske opplysninger i lommeboken, og som en app på mobilen, er rett og slett genialt. Det gir deg en økt trygghet, og er til uvurderlig hjelp for helsepersonell i en akuttsituasjon. Journalsystemer i hele verden er fragmenterte. Derfor er det nødvendig for pasienter selv å ta eierskap til, og ha kunnskap om, sin egen helsetilstand. Alle sykdommer, allergier og medisiner dokumenteres. World Medical Card gjør nettopp dette.»

-Jo Inge Myhre, lege, Chief Medical Officer Norge, medlem av Medical Advisory Board

Kjell Vaage

Kjell Vaage er medisinsk gründer og har vært med som lege i World Medical Card fra starten. Han er tidligere eier av et privat legesenter som dannet grunnlaget for dagens Aleris. Fastlege fra 2001 til 2013. I dag er han tilknyttet Egmont forlag som lege i Doktor Online og Norsk Ukeblad og arbeider i tillegg som lege i Synergi og i Helsetelefonen. De siste 5 år har han arbeidet som akutt medisinsk lege på Gran Canaria om vinteren.

«Jeg jobber ved et norsk legesenter i Spania hvor jeg daglig møter pasienter som bruker opp mot 10 forskjellige typer medikamenter som de enten ikke husker navnet på, eller tar feil av navnet på. Slike forglemmelser kan gjøre at behandlinger med beste hensikt plutselig kan få motsatt og uønsket utfall. Hadde flere pasienter hatt med seg et World Medical Card ville de opplevd en mye større trygghet på reisene sine, og vi som behandlende leger ville fått en høyere grad av sikkerhet inn i pasientbehandlingen. Det kunne nok også reiseforskringsselskapene ha tjent på.»

-Kjell Vaage, lege, medlem av Medical Advisory Board

Ole Melkevik

PhD i psykologi med mange og varierte interesser. Arbeider for tiden som sjefkonsulent i Frederiksberg kommune (DK) og har brede ansvarsområder som inkluderer datainnsamling og statistiske analyse i forhold til helsedata, kommunens representant i sammarbeid med eksterne forskningsprosjekter, utvikling av kommunens helsepolitiske arbeide, og arbeide med introduksjon av et business intelligence system for analyser av helseytelser.

« Jeg er også  konsulent for Melkevik Consulting IVS som leverer rådgivning, undervisning, kurs og skriftlig innhold om en rekke tema som forebyggende og helsefremmende arbeid, livsstil og overvekt blant barn og voksne, psykiske lidelser og drop out av videregående skole, stress på arbeidsplassen, motivasjonspsykologi, og statistiske analyser.»

-Ole Melkevik, PhD psychology, medlem av Medical Advisory Board