Arne Veidung er World Medical Card®s grunnlegger. En av hovedårsakene til at han utviklet det internasjonale helsekortet, var en hendelse på en av farens feriereiser i Spania. Veidungs far, som på dette tidspunktet var i syttiårene, måtte på apoteket og hente ut mer av hjertemedisinen sin Marevan. På apoteket var det imidlertid ingen som kunne hjelpe ham. Grunnen var at medisinen ikke fantes under navnet Marevan i Spania. Tilbake sto Veidungs far uten livsviktig medisin. Farens dramatiske opplevelse førte til ideen om et personlig og internasjonalt helsekort for nødssituasjoner. Veidung satte sammen et fremragende team av erfarne leger og personer ved Universitetet i Bergen og resultatet ble World Medical Card®. Kortet gjør det mulig å alltid ha viktig medisinsk informasjon for hånden, og gjør det enkelt å formidle den til medisinsk personell uansett hvor du befinner deg i verden. Denne tjenesten er også tilgjengelig på mobiltelefonen din.

Et vanlig problem ved medisinsk behandling

Mangel på informasjon om pasientens medisinske historie en av hovedårsakene til forsinkelser og feilbehandlinger i akuttsituasjoner. Feilbehandling er et alvorlig og sammensatt problem verden over, og det koster enorme summer. http://www.forbes.com/sites/rickungar/2010/09/07/the-true-cost-of-medical-malpractice-it-may-surprise-you/

Hva gjør vi?

”Vi hjelper mennesker til rask og trygg medisinsk behandling ved å gi dem et internasjonalt helsekort med koder som kan leses av leger over hele verden. På denne måten hjelper vi også legene som behandler pasienten.”

– Professor Michael Nobel, ph.d., styreleder WMC Holding