25. April – Verdens malariadag

world malaria day, vector illustration,flat design

I dag, 25.4, markerer FN Verdens malariadag. Hensikten er å øke bevisstheten rundt en sykdom som det er mulig å behandle og til en viss grad forebygge, men som likefullt tar livet av rundt 500 000 mennesker  årlig. I Norge oppdages det mellom 30 og 100 tilfeller av malaria i året, felles for disse er at de er smittet i utlandet. Skal du reise til tropiske eller subtropiske strøk er det derfor viktig å undersøke om man bør ta noen ekstra forholdsregler.

Malaria er en sykdom som skyldes en parasitt i familien Plasmodium. Parasitten overføres til mennesker gjennom malariamyggen som må ha milde og fuktige omgivelser for å trives. En mygg kan smitte opp til flere mennesker, og i motsetning til mange andre mygg så er den mest aktiv midt på dagen.

Close up a Mosquito sucking human blood_set B-4

Parasitten formerer seg dernest i den personen som har blitt smittet, og personer som har blitt syke kan da overføre parasitten tilbake til malariamyggen. Symptomene på malaria ligner flere andre sykdommer, som influensa, men spesielt veldig svingende feber er et typisk kjennetegn.

Sykdommen behandles med en kombinasjon av antiparasittiske medisiner, og det er sjelden at malaria fører til dødsfall her i Norge. I flere lav- og mellominntektsland er derimot tilgangen på medisinen ikke like god, og på verdensbasis regner man med omtrent 500 000 dødsfall årlig.

For å redusere smitte er det forebyggende tiltak som er viktigst. Myggmidler, behandlede myggnett, samt å dekke til så mye hud som mulig. For turister anbefales det i noen tilfeller også å ta forebyggende medisiner. Det finnes ulike typer og det kan være greit å snakke med vaksinasjonskontoret i den kommunen hvor du bor for anbefalinger og råd.