Webbaserede symptomtjekkere og håndkøbsmedicin

 

I vores digitale verden og moderne samfund forventer vi at have adgang til alle mulige produkter døgnet rundt. Det samme gælder oplysninger om vores helbred. Mennesker er i stand til at indsamle oplysninger om deres aktuelle helbred blot ved at ”google” deres symptomer eller ved at bruge en webbaseret symptomtjekker. Indtil videre findes der kun begrænsede oplysninger om nyttigheden og nøjagtigheden af disse tjenester, der er baseret på kunstig intelligens.  

Der henvises til en online-spørgeundersøgelse, hvor 300 brugere fik adgang til Isabel Symptom Checker i USA, og de fleste mennesker brugte denne tjeneste til bedre at forstå årsagen til deres symptomer og søge vejledning og finde frem til, om de burde søge behandling og i så fald hvor. Forfatterne konkluderer, at på trods af bekymring for om symptomtjekkerne var nøjagtige, oplevede brugergruppen, at tjenesten var nyttig til at stille en diagnose.

 

I en systematisk gennemgang af 27 undersøgelser af digitale og online-symptomtjekkere udført af Chambers et al. (2) beskriver forfatterne, at diagnosenøjagtigheden varierede kraftigt fra system til system, og at det var mere sandsynligt, at yngre mennesker ville gøre brug af disse tjenester.

Der findes også webbaserede oplysninger om behandlingsmuligheder, herunder medicin. Adgangen til lægemidler reguleres imidlertid meget forskelligt verden over. USA er kendt for et stort antal frit tilgængelige lægemidler (håndkøbsmedicin) i butikker, hvor ikke engang en apoteker vurderer, om det er sikkert at sælge. Derfor kan folk købe og indtage lægemidler, der ligger langt over den anbefalede grænse og med bivirkninger, uden individuel tilpasning efter deres egen risiko med hensyn til komorbiditeter og krydsvirkninger med andre lægemidler, der indtages (f.eks. blodfortyndende lægemidler). Storsælgere er smertestillende medicin (hovedpine) og feberstillende medicin.

Et eksempel på en sådan storsælgende håndkøbsmedicin i USA er Tylenol hvis aktive indholdsstof er acetaminofen (fra https://www.drugs.com/otc/ den 31. januar kl. 11.27). Det anvendes som et smertestillende og febernedsættende middel, og ligesom paracetamol er det levertoksisk, hvis det tages i for høje doser. Man bør derfor undgå at tage det, hvis man allerede har kendt leversygdom, eller hvis man ofte drikker alkohol. Det kan også interferere med det almindelige blodfortyndende lægemiddel warfarin, hvilket medfører højere blødningsrisiko. I en undersøgelse fra Morthorst et al. (3) udført de europæiske lande viste det sig at paracetamol (smertestillende medicin med dosisafhængige levertoksiske virkninger) oftere lå til grund for henvendelser til giftinformationscentraler i de lande, hvor paracetamol kunne købes i andre butikker end apoteker.

 

Det kan således konkluderes, at der i dag ikke foreligger nogen klar dokumentation for nøjagtigheden af de webbaserede diagnoseværktøjer, og det kan derfor ikke anbefales at stole på disse tjenester, der understøttes af kunstig intelligens. Hvad angår håndkøbsmedicin, skal folk være opmærksomme på, at selv om disse lægemidler er tilgængelige uden recept og derfor foregiver at være sikre, er de ikke fuldkommen risikofrie. Dette gælder især, hvis folk tager anden medicin, allerede har andre sygdomme, er gravide eller er allergiske over for lægemidler eller visse af indholdsstofferne i lægemidler. Personer, der bruger håndkøbsmedicin, bør i det mindste omhyggeligt læse indlægssedlen med ”Information til brugeren”.

 

For at være sikker på, at de oplysninger og anbefalinger, som du finder på forskellige steder på internettet, er korrekte, bør du altid tjekke referencerne og finde websteder og kilder, du har tillid til. Internettet er fuldt af artikler med vildledende oplysninger og gode råd fra folk uden sundhedsfaglige kvalifikationer, så husk altid at tjekke oplysningerne på Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens officielle hjemmesider, eller, hvis du er i tvivl, spørg en læge.

 

 

Litteratur:

  1. Digital and online symptom checkers and assessment services for urgent care to inform a new digital platform: a systematic review.

Chambers D, Cantrell A, Johnson M, et al.

Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2019 Aug. (Health Services and Delivery Research, No. 7.29.) Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545124/ DOI: 10.3310/hsdr07290

2. Availability of Paracetamol Sold Over the Counter in Europe: A

Descriptive Cross-Sectional International Survey of Pack Size Restriction.

Morthorst BR, Erlangsen A, Nordentoft M, Hawton K, Hoegberg LCG. Dalhoff KP

Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2018 Jun;122(6):643-649.

doi: 10.1111/bcpt.12959.