I en akut situation

Sundhedspersonale bruger ofte lang tid på at finde frem til en patients tidligere journaler og medicinske historie. I en medicinsk akut situation er tid som oftest en knaphedsfaktor. Hvor meget lettere ville din vurdering ikke have været, hvis du havde haft relevant information til rådighed?

Med World Medical Card® kan en patient samle al information om sit helbred, som kan være relevant for dig som behandlende læge: allergier, medikamenter, sygdomme og kontaktinformation til pårørende.

World Medical Card® bruger WHO koder; ICD-10(for diagnoser) og ATC (for medikamenter) og har oversættelse af allergier til 19 forskellige sprog. Dette skal gøre det lettere for dig at hjælpe patienten på en hurtig, effektiv og sikker måde.

Hvor lang tid tager det at få fat i en patients medicinske data?

En af vores læger gennemfører for tiden en studie af, hvor lang tid det tager for sundhedspersonale, at finde frem til relevant medicinsk information for ældre patienter i en akut situation.

Foreløbigt resultat: Mange ældre patienter behandles uden at læger får fat i medicinsk historik overhovedet.

Dette er alvorligt, set fra et patientsikkerheds-perspektiv.