Emergency login

Har en patient overleveret sit World Medical Card® til dig? Eller har du fået en bevidstløs person ind med World Medical Card®? Du kan logge dig ind med «emergency Login»koden som du finder i patientens kort: Se den røde markering under.
Hvis du ikke allerede har gjort det, må du åbne kortet, vurdere indholdet og eventuelt logge dig ind med Emergency Login for at få flere detaljer.

Efter at du er logget ind vil du kunne finde detaljer om patientens helbred som denne selv har valgt at oplyse om. Det kan være diagnoser, medikamenter og allergier. Du vil også kunne finde telefonnumre til nærmeste pårørende. Hvis patineten har valgt det, vil du kunne finde tidligere epikriser, røntgenbilleder eller andre relevante dokumenter.

Vores mål er at hjælpe dig med at hjælpe patienten.