Når det ikke længere er sjovt, dropper unge den organiserede sport

Alle forældre ønsker, at deres børn får et langt og sundt liv, og mange opmuntrer derfor deres børn til at deltage i organiserede sportsaktiviteter.

Fysisk aktivitet er 
nemlig vigtigt for at opbygge  en sund og stærk krop, som kan klare livets strabadser og mindske risikoen for alvorlig kronisk sygdom som voksen. Derfor kan de fleste mennesker nemt finde motivationen til at køre deres børn til træning og stå tidligt op til svømmekonkurrencer eller fodboldturneringer i weekenderne. 

Sport for børn er sjovt 

Når sportsaktiviteter starter i en ung alder, møder man børnene med sjove aktiviteter, der er designet til at give dem de vigtigste færdigheder til netop deres sport.Happy teenagers holding plank outdoor on the track Organiseret sport for mindre børn indeholder stort set ikke konkurrencerde er sjove, og de fleste fornuftige trænere vil gerne signalere, at alle holdkammerater er lige værdifulde ved at rose alle deltagere og sørge for, at alle får lov til at deltage nogenlunde lige meget i fx spil. Det er derfor, de fleste børn elsker at gå til træning, og derfor er organiseret sport en af  de vigtigste kilder til fysisk aktivitet hos børn. 

Det ændrer sig i ungdomsårene 

Men børn bliver jo ældre, de kommer i puberteten, og de fleste ting ændrer sig. Deres kroppe vokser og bliver længere, stærkere og mere interessante på mange måder. Samtidig er mange unge mindre fysisk aktive [1, 2]og mange dropper ud af deres organiserede sportsaktiviteter [3]Mens denne tendens er tydelig hos både drenge og piger, er det specielt problematisk for pigerne, da de generelt er mindre fysisk aktive. Derfor vil en yderligere nedgang i aktiviteten i løbet af teenageårene medføre, at uforholdsmæssigt mange piger og unge kvinder ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive. 

Hvorfor dropper de unge ud? 

De fleste unge har mange interesser og kan nævne mange grunde til, hvorfor de ikke har lyst til, eller ikke har tid til at deltage i organiseret sport. Først og fremmest oplever de fleste unge mange nye følelser og interesser, som kan være både spændende og frustrerende, men som også kan distrahere dem, så de ikke deltager i organiseret fysisk aktivitet.African American boy texting on a mobile phone. Imidlertid foregår der også flere vigtige ændringer i den måde, holdsporten bliver organiseret på i ungdomsårene, som kan skubbe endnu flere unge væk. Faktisk ændrer træningen i løbet af ungdomsårene sig fra at fokusere på sjov og leg til gradvist at blive mere og mere seriøs. Til sidst bliver de fleste sportsaktiviteter for unge orienteret mod at præsterevinde og udvikle talenter, der på sigt kan blive eliteatleter. Selvom det kan være meget inspirerende for dem, der har kapacitet og/eller motivation til at forfølge en karriere inden for professionel sport, er det vigtigt at huske på, at de fleste unge ikke er villige til eller i stand til at deltage på et konstant højere niveau. Flertallet af unge er faktisk relativt mindre egnede, dygtige eller motiverede i forhold til dem, der bliver eliteatleter, og på dette tidspunkt er der risiko for, at de dropper ud af deres sport, selvom de godt kan lide aktiviteten. Det er ærgerligt – for både de unge og sportsklubberneDe unge mister et vigtigt mødested for socialisering, fysisk aktivitet og selvudvikling. Og sportsklubberne mister en stor gruppe, der kunne være vigtige ressourcer i klubben, dels økonomisk (som betalende medlemmer og til at tiltrække sponsorer), dels kunne de coache yngre atleter eller udfylde andre vigtige roller i organisationen. 

Betydningen af  sjov og kompetence  

For at forstå hvorfor dette sker, kan det være nyttigt at se på videnskabelige studier af børn og unges motivation for fysisk aktivitet. Ikke overraskende er dét at have det sjovt og føle sig dygtig nogle af de faktorer, der ofte beskrives som vigtige motiver for at deltage i organiseret fysisk aktivitet [3]. Det er gode nyheder, da det antyder, at hvis organiseret sport kunne foregå på en måde, der opleves som sjov og udviklende, er der gode muligheder for at reducere frafaldet fra den organiserede sport.  

Kan det betale sig 

Desværre står den træning, der foregår i ungdomsårene, ofte i stærk kontrast til den sjove og spændende træning i barndommen. Ungdomssport er karakteriseret ved begrænsede pladser på holdet, konkurrence om (afmålt) spilletid og straf for at lave fejl (at komme på bænken). Det er faktisk svært at bebrejde unge menneske, at de trækker sig fra organiseret sport, hvis de kun oplever modgang og negative sociale sammenligninger. Dette kan være særligt vanskeligt i en livsperiode, hvor mange kæmper med at blive fortrolige med forandringerne i deres kroppe, med deres seksualitet og med de komplicerede og ulogiske sociale koder i teenagelivet.  

Members Of Female High School Soccer TeamHvad kan sportsklubberne gøre? 

Mens sportsklubber har en åbenlys interesse i at udvikle talent og stå stærkt i konkurrencen med andre klubber, er de også en vigtig bidragyder til folkesundheden ved at give mulighed for fysisk aktivitet og positiv social interaktion. Mit argument er, at de fleste klubber klarer dette rigtig godt for børn, men mindre godt for de unge. En indsats, hvor man kunne tilbyde dem, der ikke er så egnede og talentfulde, et sted, hvor de kan nyde deres sport og arbejde med deres færdigheder, ville helt sikkert være win-win, og dette ville højst sandsynligt få flere positive konsekvenser. Flere unge mennesker ville være fysisk aktive og dyrke den sport, de elsker, og sportsklubberne ville få flere betalende medlemmer og god samvittighed i forhold til at bidrage positivt til næste generations sundhed. 

 

Referencer 

1.Kjønniksen L, Torsheim T, Wold B: Tracking of leisure-time physical activity during adolescence and young adulthood: a 10-year longitudinal studyInternational Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2008, 5(1):69. 

2.Biddle SJ, Gorely T, Stensel DJ: Health-enhancing physical activity and sedentary behaviour in children and adolescentsJournal of sports sciences 2004, 22(8):679-701. 

3.Crane J, Temple V: A systematic review of dropout from organized sport among children and youthEuropean physical education review 2015, 21(1):114-131.