Lændesmerter

Næsten alle oplever dem mindst én gang i livet, og folk, der kronisk lider af dem, udvikler deres egne strategier til lindring af deres lændesmerter. Præsident John F. Kennedy brugte f.eks. en gyngestol. I mange industrialiserede lande er ondt i ryggen en vigtig årsag til, at folk ikke kan arbejde, og derfor har problemet også en relevant økonomisk indvirkning.

Bilde1De fleste patienter oplever rygsmerter i lændeområdet (lumbalsmerter), da det understøtter store belastninger fra den ufleksible brystkasse.

I de fleste tilfælde er der ingen alvorlige underliggende årsager til begyndende rygsmerter. Der er imidlertid visse “advarselslamper”, som ikke må ignoreres:

En fornemmelse af følelsesløshed, snurren eller tab af styrke i benene bør få dig til at overveje en mere alvorlig årsag til smerterne. I særdeleshed vanskeligheder i forbindelse med vandladning eller tømning af tarmen og følelsesløshed omkring anus kan være et tegn på en neurologisk lidelse, der kræver omgående klinisk diagnostik. Rygsmerter i forbindelse med et fald (også lavenergitraumer hos ældre!), feber, bakterieinfektioner, diagnosticeret cancer eller generel svaghed samt kendt osteoporose eller steroidterapi kan også have en alvorlig baggrund.

I de fleste tilfælde foreligger ingen af disse advarselssignaler, og der er ingen grund til radiologisk evaluering eller blodprøvetagning på dette tidspunkt.

Man suffering from low back painBehandling omfatter adskillige modaliteter, for hvilke der foreligger entydig evidens for deres gavnlighed. Disse er smertestillende medicin, fysisk træning (fysioterapi) og psykosocial vejledning. Sengeleje vurderes som kontraproduktivt, og der er ingen vished for, at varme og andre fysiske metoder er gavnlige. Først efter flere uger med denne behandling uden bedring i sygdomsforløbet bør yderligere diagnostiske undersøgelser tages i betragtning (røntgen, MR-scanning, lokal infiltration…), så der eventuelt kan opnås mulighed for nærmere afklaring af den underliggende årsag. I størstedelen af tilfældene sker dette ikke, og der diagnosticeres uspecifikke rygsmerter.

Der er talrige risikofaktorer på forskellige niveauer for at udvikle uspecifikke rygsmerter. Ud over rygning, overvægt, begrænset fysisk aktivitet og alkohol virker psykosociale faktorer som depression, angst og disposition for somatisering forstærkende på uspecifikke rygsmerter. Der er også arbejdsrelaterede faktorer som f.eks. tungt fysisk arbejde (bære/løfte), ensformig kropsstilling, udsættelse for vibration, lavt kvalifikationsniveau, utilfredshed med arbejdsforholdene og mobning. Derfor er en langvarig behandling på flere niveauer nødvendig. En af de vigtigste faktorer er imidlertid at forblive aktiv!