Den onde cirkel – søvnløshed, depression og kroniske smerter

Søvnløshed, kroniske smerter og depression er almindelige lidelser, og mange mennesker vil sandsynligvis blive ramt af en eller flere af disse i løbet af deres levetid. I denne artikel vil jeg forklare, hvorfor disse tre lidelser ofte ses hos de samme mennesker, og hvordan det at have én af dem kan øge risikoen for at blive ramt af endnu en eller alle tre lidelser. Endelig vil jeg diskutere, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på dette. 

 

En ond cirkel
Det er meget vigtigt at bemærke, at mange mennesker, også lægefagligt uddannede, ofte ikke overvejer, at hvis man har en depression, lider af søvnløshed eller kroniske smerter, så har man en øget risiko for også at blive ramt af de andre lidelser [1, 2]For eksempel viste et norsk studie, at omkring halvdelen af alle mennesker med kroniske smerter også lider af søvnløshed [3]Desuden oplever flertallet (over 50 %) af dem, der har en klinisk depression, samtidig søvnforstyrrelser [4]. 
 

Ud over at det øger risikoen for at få andre lidelser, har man konstateret, at mennesker har det dårligere (har mere alvorlige symptomer), når de også er ramt af andre lidelser. For eksempel har oplevelsen af smerte vist sig at være værre for personer, der oplever at sove for lidt, eller som har søvn af dårlig kvalitet [1]. Og depressive symptomer har vist sig værre hos smertepatienter, som sover dårligt i forhold til dem med normale søvnmønstre [5]. Patienter med flere lidelser oplever derfor sandsynligvis en meget dårlig livskvalitet og har det generelt meget dårligt. 

 

Hvad starter den onde cirkel?
Der kan være flere årsager til, hvorfor søvnløshed, depression og kroniske smerter ofte forekommer hos de samme personer. Den første forklaring er enkel: Når man har én type lidelse, øger det sandsynligheden for, at man også udvikler andre lidelser. For eksempel er det sandsynligt, at personer med kroniske smerter eller depression i sidste ende også kan få søvnproblemer, fordi smerterne gør det svært at slappe af. På samme måde er det også sandsynligt, at mennesker, der oplever søvnproblemer, kan udvikle et negativt humør, simpelthen fordi de er trætte og har svært ved at løse hverdagens udfordringer, når de ikke er udhviletFølgelig kan der udvikles en ond cirkel på basis af en enkelt lidelse, der ikke er behandlet, hvor personen nu oplever flere lidelser samt et stadigt dårligere helbred. 

 

En almindelig årsag
En mere kompliceret forklaring kan være, at søvnløshed, kroniske smerter og depression har en fælles underliggende årsag. Flere forskere har fremlagt denne ide og foreslår, at stress kan være en af de faktorer, der kan udløse både smerte, depression og søvnløshed [1, 2]Vi ved, at stress er relateret til den del af hjernens kemi (dopaminregulering), som har stor betydning for, om vi føler os trætte eller vågne, muntre eller triste, og det har også betydning for, hvor godt vi tolererer smerte. Ifølge denne hypotese om en fælles årsag vil vi sandsynligvis være mere modtagelige for at udvikle søvnløshed, depression eller kroniske smerter, hvis vi oplever svær stress gennem en længere periode. Den onde cirkel kan derfor eskalere, fordi vores stress kan føre til søvnløshed eller andre symptomer, som igen kan øge stressniveauet, som i sidste ende kan føre til udvikling af alvorlige lidelser, der igen kan gøre personen sårbar over for andre lidelser. Det er vigtigt at bemærke, at et højt stressniveau kun påvirker helbredet, hvis det står på i en relativt lang periode. En stressende oplevelse kan være mange forskellige ting som fx at blive mobbet på arbejdeten svær konflikt i personlige relationer eller blot at have mange opgaver, men ikke tid nok. 

 

Hvorfor er dette vigtig? 

Kendskabet til hvordan søvnløshed, depression og kroniske smerter interagerer er vigtigt, fordi det er meget almindeligt at behandle vores fysiske og mentale problemer som adskilte problemer, der ikke hænger sammen. Et meget praktisk og vigtigt problem i relation til dette er, at mange mennesker skammer sig over at være deprimerede og derfor er mindre tilbøjelige til at søge hjælp. Der er også studier, der har vist, at deprimerede mennesker, der desuden har smerter, er mindre tilbøjelige til at søge hjælp til deres depression sammenlignet med dem, der kun har en depression. Faktisk er mennesker med både smerte og depression mere tilbøjelige til kun at søge hjælp til deres smerte, og det vil sandsynligvis føre til mange tilfælde af ubehandlet depression [6, 7]Som vi har erfaret, vil mennesker med ubehandlede lidelser sandsynligvis opleve mere stress, en forværring i deres smerteoplevelse og øget risiko for søvnløshed. Ubehandlede symptomer eller lidelser kan derfor bidrage til at starte en ond cirkel, hvor helbredet og livskvaliteten gradvist forværres. 

 

Hvad er løsningen? 

Der er ingen nem løsning på problemet, men der er to vigtige foranstaltninger, der kan og bør tages for at undgå, at flere mennesker bliver fanget i en ond cirkel af depression, kroniske smerter og søvnløshed. Den første er at forsøge at forhindre langvarig stress, og den anden er at gøre det let og tilgængeligt for mennesker at søge og modtage hjælp til deres helbred. Det ser ud til at være særligt vigtigt at gøre det nemt at søge hjælp til mentale sundhedsproblemer, da disse ofte ikke rapporteres og derfor forbliver ubehandlede. Mens disse meget vanskelige problemer er svære at løse i stor skala, kan vi alle udnytte denne nye viden ved at være mere opmærksomme på faren for selv at havne i en ond cirkel og samtidig være opmærksomme på, hvordan vores familie, venner og kolleger har det…Sideskift 

 

1.Finan PH, Smith MT: The comorbidity of insomnia, chronic pain, and depression: dopamine as a putative mechanismSleep medicine reviews 2013, 17(3):173-183. 

2.Senba E: A key to dissect the triad of insomnia, chronic pain, and depressionNeuroscience letters 2015, 589:197. 

3.Sivertsen B, Krokstad S, Øverland S, Mykletun A: The epidemiology of insomnia: Associations with physical and mental health.: The HUNT-2 studyJournal of psychosomatic research 2009, 67(2):109-116. 

4.Franzen PL, Buysse DJ: Sleep disturbances and depression: risk relationships for subsequent depression and therapeutic implicationsDialogues in clinical neuroscience 2008, 10(4):473. 

5.Cicchetti D, Ackerman BP, Izard CE: Emotions and emotion regulation in developmental psychopathologyDevelopment and psychopathology 1995, 7(1):1-10. 

6.Demyttenaere K, Bonnewyn A, Bruffaerts R, Brugha T, De Graaf R, Alonso J: Comorbid painful physical symptoms and depression: prevalence, work loss, and help seekingJournal of affective disorders 2006, 92(2-3):185-193. 

7.Bair MJ, Robinson RL, Katon W, Kroenke K: Depression and pain comorbidity: a literature reviewArchives of internal medicine 2003, 163(20):2433-2445.