Bronkitis – akut betændelse af bronkierne

Takket være blodprøver og undersøgelser er det i dag muligt at bestemme den bedste behandling mod såvel virus som bakterier.

Bronkitis er en akut betændelse af bronkierne, som er de største grene i luftvejene. Bronkierne strækker sig fra luftrøret til lungerne. Betændelsen medfører, at bronkierne bliver indsnævret grundet hævelse og øget slimproduktion.

Dette fører til hoste, og ofte kan det være vanskeligere at trække vejret, særligt ved aktivitet.

Bronkitis kommer som et resultat af en forkølelse eller en influenzalignende infektion og er næsten altid forårsaget af en virus. Det er helt almindeligt, ganske ufarligt og går i de fleste tilfælde over af sig selv.

Det er mest almindeligt at få bronkitis om efteråret eller om vinteren.

Symptomer på bronkitis

Den mest karakteristiske gene ved bronkitis er hoste. Man hoster både dag og nat, og hosten kan være med eller uden slim.

Bronkitis går over efter en uges tid, men hosten kan vare ved i op til fire uger. Tilstanden er som oftest forårsaget af virus, og det kan ofte give let feber.

Andre gener ved bronkitis kan være smerter eller ømhed i brystet – som oftest under og efter hoste. På grund af meget slim i luftvejene kan det være vanskeligere at trække vejret, specielt ved for stor aktivitet.

Sick child taking antibiotics

Behandling og forebyggelse

Bronkitis er i de fleste tilfælde forårsaget af en virus. Som det gælder de fleste virusinfektioner, findes der ikke nogen specifik behandling.

Bronkitis går over af sig selv takket være vores immunforsvar. Ved bronkitis, som ved alle infektioner, er det vigtigt at få tilstrækkeligt med væske og hvile.

Feber kan om nødvendigt behandles med febernedsættende midler (paracetamol). Hvis en bakterie er årsag til bronkitis, kan det være nødvendigt med antibiotikabehandling.

For at undgå bronkitis, er det vigtigt at undgå rygning – også passiv rygning. Det er også vigtigt med god håndhygiejne for at undgå spredning/smitte med bronkitis.

Undersøgelse og diagnostik
Bronkitis medfører hoste med eller uden slim, som foregår hele døgnet.

Når man lytter på lungerne med stetoskop, kan der høres pibende lyde, når der pustes ud og hvæsende lyde ved indånding, som forårsages af snævre og slimede luftveje.

Betændelsesmarkøren (CRP) er med til at bestemme, om bronkitis er forårsaget af en virus eller en bakterie. En lav betændelsesmarkør (CRP) tyder på virus, mens en høj tyder på bakterie.

Herudover udfører vi et blodbillede, der viser den store forsvarsaktivitet af hvide blodlegemer. Hvis der foreligger bakterier, vil det tydeligt fremgå af blodbilledet.

Måling af blodets iltindhold, ved brug af et pulsoksymeter, kan være nødvendigt, hvis man har meget vanskelig vejrtrækning.

Der er mange ældre patienter, der har en række underliggende sygdomme, og derfor giver det større tryghed at få udført en god undersøgelse med blodprøver.

At starte med antibiotika uden en undersøgelse med blodprøve er en behandling, som vi ikke længere anser for at være sikker.

A cold woman sits on a light couch wrapped in a blue checkered whip. She holds her hands behind her throat.

Årsagen til bronkitis

Bronkitis opstår som oftest som følge af en forkølelse eller influenzalignende infektion, altså en infektion i de øvre luftveje. Den hyppigste årsag til bronkitis er virus (influenzavirus, RS-virus).

Hvis virus ikke er årsagen, er det bakterier. En sjælden gang kan generne være vedvarende, og der kan opstå komplikationer. Her vil der være mistanke om en mere alvorlig bakteriel infektion.

Prognose for bronkitis

Bronkitis er almindelig og ses oftest om efteråret eller om vinteren. Det er normalt en mild sygdom, der går over af sig selv.

Hoste ved bronkitis kan vedvare i op til fire uger. Hvis den generelle tilstand er dårlig, og der desuden er hjerte- eller lungesygdomme, vil det sikreste være at blive undersøgt hos lægen og få taget en blodprøve.

Fakta om bronkitis

  • Bronkitis er akut betændelse af bronkierne, de største grene i luftvejene, som strækker sig fra luftrøret til lungerne.
  • Bronkitis forårsager hoste.
  • Åndedrættet er ofte vanskeliggjort, særligt ved aktivitet.
  • Bronkitis opstår som følge af en forkølelse eller en influenzalignende infektion og er næsten altid forårsaget af en virus.
  • Bronkitis er meget almindelig, helt ufarlig og går i de fleste tilfælde over af sig selv.
    Det er mest almindeligt at få bronkitis om efteråret eller om vinteren.

Doctor auscultating his patients back