75 procent af al hovedpine er spændingshovedpine.    

Spændingshovedpine er en periodevis eller kronisk hovedpine, der oftest opleves i forbindelse med stress eller andre psykiske belastninger.

Det er ikke det samme som migræne, men omkring ti procent af alle personer med spændingshovedpine har også migræne.

En anden almindelig årsag til hovedpine er bivirkninger af medikamenter. Dette kan minde om spændingshovedpine, men er heller ikke det samme.

Som et bånd omkring hovedet

Smerterne bliver ofte beskrevet som et stramt bånd eller en stram hat omkring hovedet og over panden. Spændingshovedpine sidder ofte i begge sider af hovedet og er af trykkende eller pressende karakter.

Hovedpinen forværres som regel ikke ved fysisk aktivitet.

Der skelnes mellem episodisk og kronisk spændingshovedpine. Betegnelse af tilstanden som kronisk kræver, at hovedpinen har været til stede mere end 15 dage om måneden i gennemsnit i løbet af de seneste tre måneder.

Spændingshovedpine kan i mange tilfælde være ledsaget af angst eller depression.

Symptomer

Spændingshovedpine opleves som regel i begge sider af hovedet og er af trykkende eller pressende karakter. Den er ikke pulserende, som man ofte oplever ved f.eks. migræne.

Det er usædvanligt, at hovedpinen allerede er til stede om morgenen, men smerterne tiltager ofte i løbet af dagen og aftenen. Enkelte beskriver yderligere gener som kvalme samt lyd- og lysfølsomhed, men der forekommer sjældent mere end ét af disse symptomer.

Det er ikke sammenligneligt med migræne, hvor disse gener er langt mere markante, og man kaster heller ikke op ved spændingshovedpine, som man ofte oplever det ved migræne. En del beskriver svimmelhed ved denne type hovedpine.

Spændingshovedpine kan forekomme sammen med angstlidelser eller depression. Enkelte beskriver smerter og ømhed i muskulaturen omkring kraniet.

Ved undersøgelse konstateres oftest normal eller let nedsat bevægelighed i nakken, hvilket adskiller spændingshovedpine fra cervikogen hovedpine. Ved cervikogen hovedpine konstateres der generelt mere markant reduceret bevægelighed i nakken.

Behandling og forebyggelse

Behandlingsmål i forbindelse med spændingshovedpine er ud over at afkræfte alvorlig sygdom også at informere om tilstanden. Derudover vil man mildne gener og forebygge nye hovedpineepisoder.

Mange, der døjer med spændingshovedpine, frygter, at der kan være tale om en alvorlig sygdom. Det er derfor en vigtig del af behandlingen at tale med patienten og informere vedkommende om, hvad spændingshovedpine er, samtidig med at alvorlig sygdom afkræftes.

Forebyggelse

Derudover vil lægen forsøge at reducere gener og forebygge nye hovedpineepisoder. Det er påvist, at regelmæssig motion kan forhindre eller reducere hovedpinen.

Ture i uvejsomt terræn ude i naturen giver ofte en god ro, som med supplerende afspændingsteknikker ofte giver et godt resultat. God søvn er også en vigtig faktor for bedring af stresshovedpinen.

Lægesamtale

Det kan være en god idé at tale med en læge eller eventuelt en psykolog om hovedpinen. Samtale om årsager til hovedpinen, f.eks. psykiske lidelser og stress, og hvordan de kan hænge sammen med fysiske gener, kan medvirke til forståelse af, hvordan man kan undgå hovedpine fremover.

Mange kan have gavn af psykologhjælp og på den måde lære metoder til stresshåndtering. Det kan være nyttigt at bruge en såkaldt hovedpinekalender forud for konsultationen. Her kan man notere, når man får hovedpine, varigheden af hovedpinen, og om der er eventuelle udløsende faktorer.

På denne måde bliver det lettere at finde frem til årsager til hovedpinen og give den bedste behandling.

Brug af smertestillende midler

Ved kortvarige eller akutte episoder med spændingshovedpine kan man bruge smertestillende midler som f.eks. paracetamol eller NSAID-midler som f.eks. ibuprofen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at overforbrug af smertestillende midler i sig selv kan give hovedpine, såkaldt medicinudløst hovedpine. Det anbefales derfor ikke at bruge disse ved kronisk spændingshovedpine.

Det er også vigtigt at undgå stærkere smertestillende midler, da disse kan være vanedannende.

Ved kronisk spændingshovedpine er amitriptylin den bedst dokumenterede medicin. Amitriptylin er tricyklisk antidepressiv medicin og blev tidligere brugt til behandling af depression.

Fysisk behandling

Anden behandling kan bestå i fysisk behandling med massage, varme- og kuldepakning samt afspændingsteknikker. Dette vil hjælpe for nogen, mens andre ikke vil opleve nogen virkning eller kun ringe virkning.

Afslapningstræning og biofeedback er endnu en behandlingsform. Biofeedback fungerer ved hjælp af et apparat, der via signaler fortæller dig, når du slapper af, og som til sidst sætter dig i stand til at slappe af på egen hånd. Der er kun lidt forskning, som faktisk beviser, at denne behandlingsform hjælper.

Det samme gælder akupunktur. Det er ligeledes ikke tilstrækkeligt veldokumenteret, at dette hjælper.

Manipulationsbehandling hos kiropraktor og hos osteopat kan heller ikke påvise sikker virkning. Man må derfor ofte finde sin egen måde at reducere hovedpinen på og afprøve en række behandlingsformer for at opnå et resultat.

 • Afspænding
 • Fysisk aktivitet
 • Stresshåndtering
 • Terapi hos psykolog
 • Smertestillende medikamenter
 • Antitriptylin
 • Fysioterapi
 • Biofeedback
 • Kiropraktik
 • Osteopati

Undersøgelse og diagnostik

Spændingshovedpine diagnosticeres oftest efter sygehistorie med karakteristisk hovedpine.

Diagnosen stilles oftest på baggrund af sygehistorien med typiske gener som hovedpine i begge sider af hovedet med en trykkende eller pressende karakter.

Man kontrollerer også bevægelighed i nakken, da dette kan skille spændingshovedpine fra f.eks. cervikogen hovedpine, der oftest har udgangspunkt i nakkehvirvlerne. Man vil ofte konstatere normal til let nedsat bevægelighed i nakken.

Enkelte kan have øm muskulatur og ømme muskelfæster i nakken, men dette er ikke en forudsætning for stillelse af diagnosen.

Årsag

Der er konstateret en entydig forbindelse mellem spændingshovedpine og stress, men årsagen er endnu ukendt. Der foreligger flere teorier.

Det er dog fortsat uvist, hvad der er årsagen til spændingshovedpine. Der spekuleres i, at den kan have at gøre med øget spænding i hoved- og nakkemuskulaturen, men der findes ingen sikre beviser for dette.

Det er ikke særligt almindeligt med smerter og ømhed i muskler og muskelfæster i nakke og baghoved.

Den hyppigste udløsende faktor for spændingshovedpine er psykisk stress. Der er fundet en sammenhæng mellem spændingshovedpine og stress, livssituation og psykiske lidelser.

Hvis man døjer med noget af dette, er man særligt udsat for at få spændingshovedpine.

Prognose

Spændingshovedpine kan være episodisk eller kronisk med daglige smerter over længere tid. Hovedpinen aftager ofte i årenes løb.

Spændingshovedpine er normalt ganske let og kan komme i episoder eller være kronisk. Kronisk spændingshovedpine giver daglige smerter over en længere periode.

For mange vil information om tilstanden være en god hjælp. Det kan være lettere at fokusere på håndtering af situationen, fordi man er opmærksom på, at hovedpinen skyldes stress og andre psykiske belastninger.

Hovedpinen forværres ikke ved bevægelse, så det anbefales at opretholde regelmæssig fysisk aktivitet. Spændingshovedpine bliver ofte bedre med alderen.

Fakta om spændingshovedpine

 • Spændingshovedpine, som også kaldes stresshovedpine, er en form for episodisk eller kronisk hovedpine, der oftest opleves i forbindelse med stress.
 • Det er den mest almindelige form for hovedpine, og den udgør omkring 75 procent af alle tilfælde af hovedpine.
 • Kvinder er særligt udsatte, og det formodes, at omkring tre ud af fire med spændingshovedpine er kvinder.
 • Smerterne bliver ofte beskrevet som et stramt bånd rundt om hovedet og over panden.
 • Spændingshovedpine sidder ofte i begge sider af hovedet og er af trykkende eller pressende karakter.
 • Hovedpinen forværres som regel ikke ved fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er tvært imod en anbefalet behandling af denne form for hovedpine. Det samme gælder afspænding og stresshåndtering.